Design-konkurranse

Vi har teke initiativ til ein møbelkonkurranse, spesielt retta mot yngre designarar. Målet er å inspirere og vere med på å få fram berekraftige idear som vi håper industrien kan dra nytte av.