Sølmongården

Straumgjerde

På Sølmongården i Straumgjerde kan ein booke gardsbesøk, der born og unge får helse på alle dyra som bur der. Dei kan skreddersy tilbod som passar deg og dine, med alt frå ridetimar, til klapp og mating av smådyr.

Besøk vår nettside her

 

Sølmongården er ein besøksgard i Straumgjerde i Sykkylven. På gården får ein møte fleire forskjellige dyr som hund, gammal norsk spælsau, hestar, ponniar, høner, ender, kuer av typen Vestlandsk Fjordfe, kaninar og kattar.

På gården får ein kjøpe egg frå frittgåande høner og sjølvhogd ved.

Gården har og eit gammalt sel liggande på ei seter i Straumsdalen. Våren 2020 vart det pussa opp og innreda på nytt og vert no leid ut via AirBnB, sjekk det ut, og book ein opplevelse i dag!

Velkomen til gards!