Trollkyrkja 1233 moh

Velledalen

Når du kjem opp på Trollkyrkja vil du få ei spektakulær utsikt ut over Sunnmørsalpane, den er ansett for å vere ein krevjande tur med mange luftige parti, og det tek om lag 4 t. å gå opp.

Følg FV 60 til Fet i Velledalen, parker ved den gamle møbelfabrikken.

Frå Fet går du traktorvegen vest for garden Fet. Følg skogsvegen til det høgaste punktet. Ta til venstre, gå gjennom eit myrlendt terreng i skogen, vidare gjennom skogen opp mot Høgsetra. Når oppstiginga byrjar er den ganske tung og bratt. Når du nærmar deg Fetkollen vil terrenget verte slakkare. Deretter går du vidare over Ljøsadalen, før den siste bratte oppstiginga byrjar. Det lettaste er å gå rett til foten av Midtre Trollkyrkjetind, her snur du til høgre og deretter går du rundt hjørnet av skaret som ligg mellom dei to hovudtoppane. Dei siste 50 metrane vil det vere ganske bratt. Her er det anbefalt å gå med lokalkjende, og bruk av gode sko er nødvendig då det vil vere noko klatring dei siste 50 metrane.

Referanse: brabygd.no