Brunstadkollen 847 moh

Velledalen

Dette er ein fantastisk fin og idyllisk plass, her har det vorte bygd ei turhytte som kan brukast av alle, kontakt Arnt Brunstad på tlf. 92648130 eller Hege Brunstad på tlf. 91310068 dersom det er ønskeleg. Her har du og utgangspunkt for å gå lengre turar i dei majestetiske Sunnmørsalpane. Turen opp tek om lag 1.5 t. opp og kan kategoriserast som ein middels tur.

Turen startar på Brunstad i Velledalen. Følg FV 60 ta avkøyrsle ned til Brunstad, følg vegen fram til vassverket der er det mogelegheit for parkering. Vidare går du skogsvegen fram til Brunstadsetra. Når du har passert brua og komt opp på setra går du vegen opp mellom dei to første sela. Her går det ein fin og god sti, i byrjinga er det ein del skog og det er ganske bratt første delen av stien, for så å flate litt ut etter kvart som du nærmar deg Storevatnet og Brunstadkollen. 

Referanse: ut.no