Kultur/aktivitetar

Sykkylven er rik på kulturopplevingar og aktivitetar heile året igjennom.

Dato: Aktivitetar/arrangement:       Målgruppe: Info:
28.02 Bjarne Brøndbo på Vaarvon      Vaksne Tidspunkt: kl. 20.00-24.00
28.02-01.03 Kyrkjedagane Ikornnes      Vaksne/born

Tidspunkt: kl. 19.00-24.00

29.02 Konsert med Siri M. Hauge og Jacob Young på Vaarvon      Vaksne

Tidspunkt: kl. 20.00-24.00

10.03 Konsert med Roar Engelberg og Sykkylven Blandakor i Sykkylven Kyrkje      Vaksne/born

Tidspunkt: kl. 19.30-21.00

21.03 Helselagsbasar Aure i Kyrkjekjellaren      Vaksne/born

Tidspunkt: kl. 15.00-17.00